Humanoid zdobywcą nagrody Koła Naukowego Roku w konkursie StRuNa 2020

– Nagroda w StRuNie jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem – komentuje Adrian Stolarski, Przewodniczący KN Humanoid.

złota struna
mech_mchtr_04_mainstory1

Tutoring na stałe zagościł na Wydziale Mechatroniki PW. Już od 2 lat studenci mają możliwość skorzystania z wyjątkowej formy nauczania, jaką jest budowanie indywidualnej relacji nauczyciela (tutora) ze studentem (podopiecznym, tutee). Tutoring to spotkanie człowieka z człowiekiem. To relacja, do której obie strony wnoszą wszystko, co do tej pory zgromadziły – swoje wartości, talenty, cele.

Tutoring w niczym nie przypomina znanych formuł dydaktycznych takich jak wykłady, ćwiczenia, konwersatoria czy laboratoria. Najbliżej mu do seminarium dyplomowego, podczas którego promotor indywidualnie zajmuje się swoim seminarzystą. Formuła ta nie wyczerpuje jednak wachlarza możliwości, jakim dysponuje nauczyciel podczas wspierania studenta w kształtowaniu jego ścieżki rozwoju.

Na Wydziale Mechatroniki realizowany jest trójstopniowy system kształcenia, który umożliwia uzyskanie kolejno dyplomów inżyniera, magistra inżyniera i doktora nauk technicznych.

Wydział przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach „Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa”, „Mechatronika”, „Inżynieria Biomedyczna” oraz „Mechatronics”. Dla osób pracujących prowadzone są studia niestacjonarne na odległość na kierunku "Automatyka i Robotyka" stopnia I i II. Kandydatów do pracy naukowej zapraszamy na studia III stopnia - doktoranckie.

Obecny rok akademicki ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa będzie nieco różnił się od poprzednich lat  na naszym Wydziale. Co ulegnie zmianie?

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-12 i 13-15.

Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Mechatroniki obejmuje głównie następujące dyscypliny naukowe:

  • inżyniera mechaniczna,
  • inżynieria biomedyczna,
  • automatyka elektronika i elektrotechnika.