Gratulacje!

Nasi naukowcy wśród World’s TOP 2% Scientists 2019

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski i prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
Kalina Wilk

Idąc na studia magisterskie, wiedziałam, co mnie interesuje, a na co nie chcę tracić czasu. Dzięki systemowi tutorskiemu mogłam zrezygnować z części przedmiotów, które do tej pory były obowiązkowe dla mojej specjalizacji i zamiast nich dobrać zajęcia lepiej dopasowane do moich potrzeb. Większa dowolność wyboru przedmiotów, to też duże ułatwienie podczas wymiany studenckiej Erasmus+. Wcześniej bardzo trudno było uzyskać pełną zgodność programową z uczelnią goszczącą. Wiele osób nie decydowało się przez to na wyjazd. Ja, w systemie tutorskim, nie musiałam się tym w ogóle martwić. A doświadczenia mieszkania w Kraju Basków i studiowania na Mondragon Unibertsitatea nie oddałabym za nic! 

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

 

  • mechatronika (limit miejsc 85)
  • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa (limit miejsc 55)
  • inżynieria biomedyczna (limit miejsc 30)
  • Mechatronics (limit miejsc 24)

Ważne informacje o rekrutacji

Obecny rok akademicki ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa będzie nieco różnił się od poprzednich lat  na naszym Wydziale. Co ulegnie zmianie?

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-12 i 13-15.

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oferuje program studiów łączący szereg różnych dyscyplin. Prowadzi kształcenie na kierunkach Mechatronika; Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Inżynieria Biomedyczna. Efektem wyróżniającej Wydział interdyscyplinarności kształcenia jest elastyczna oferta zapewniona przez wybór specjalności i przedmiotów obieralnych. Absolwenci Wydziału Mechatroniki są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych.