Z Politechniki Warszawskiej na Jowisza – rozmowa z Martą Tokarz

Na PW ukończyła dwa kierunki studiów i jak sama mówi - ten czas wspomina, jako jeden z najlepszych w życiu. Marta Tokarz, absolwentka Wydziału Mechatroniki, dziś pracuje w firmie inżynierii kosmicznej Astronika.

Z Politechniki Warszawskiej na Jowisza – rozmowa z Martą Tokarz
mechh2

Wybór tutora następuje w przeciągu pierwszych trzech tygodni pierwszego semestru. Przed podjęciem decyzji student ma możliwość zapoznania się z profilami potencjalnych prowadzących na stronie internetowej Wydziału oraz odbycia indywidualnych rozmów podczas przeznaczonych do tego okienek czasowych. Po dokonaniu wyboru student składa wniosek, który rozpatrywany jest indywidualnie przez samego tutora.

Następnie rozpoczyna się sam proces tutoringu, polegający na indywidualnych, regularnych (odbywających się najczęściej co 2 tygodnie) spotkaniach, mających na celu poza omawianiem konkretnej tematyki merytorycznej również:

– poznanie podopiecznego – budowanie dobrych relacji,

– wyznaczenie celów rozwojowych,

– planowanie rozwoju podopiecznego i inne.

Wydarzenia

13
Maj

Zbiorniki z tworzyw sztucznych

14:15 - 15:24

17
Maj

FYS - Find Your Sense

08:00 - 21 Maj 18:00

FPM_Frame

W projekcie PHAICELL dążymy do zbadania, zdefiniowania i pokonania granic QPM w zakresie szybkiego obrazowania w reżimie ograniczonego budżetu fotonów, dużego zaszumienia rejestrowanych interferogramów i silnej absorpcji obiektów biologicznych. Na całym świecie zauważalna jest potrzeba wypełnienia wskazanych luk w technologii QPM. 

Obecny rok akademicki będzie nieco różnił się od poprzednich lat na naszym Wydziale. Co ulegnie zmianie?

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-12 i 13-15.

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oferuje program studiów łączący szereg różnych dyscyplin. Prowadzi kształcenie na kierunkach Mechatronika; Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Inżynieria Biomedyczna. Efektem wyróżniającej Wydział interdyscyplinarności kształcenia jest elastyczna oferta zapewniona przez wybór specjalności i przedmiotów obieralnych. Absolwenci Wydziału Mechatroniki są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych.