Aktualności

NCN OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia”

W ramach projektu OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia” kierowanego przez dr hab. Tomasza Kozackiego został rozstrzygnięty konkurs na Stypendium naukowe, na stanowisko doktoranta został wybrany mgr inż. Rafał Kukołowicz.

Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

Sesja zimowa roku akademickiego 2019/2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. 

Ofiary zbrodni katyńskiej - konferencja naukowa w PW

„Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej” - to tytuł interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa oraz wernisaż fotografii.

Training - Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG)

W dniach 25 listopada 2019 r. - 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY poziom B2+ dla studentów II stopnia Wydziału Mechatroniki

organizowane przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2019/2020

Język angielski dla studiów niestacjonarnych - organizacja zajęć

Język angielski – semestr zimowy 2019/2020

Informacja o grupach i salach

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 dla sem. 3 studiów II stopnia

Studenci III Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).
Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2019

Odwołania od decyzji rejestracyjnej

do Prodziekana ds. Studiów (dr inż. Adama Styka) 

24.09.2019 od godziny 8:00

Zapisy na lektoraty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Zapisy odbędą się od dnia 4 października do dnia 8 października do godz. 14.00 przez system USOS.

Nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko POST-DOC do projektu FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia

Informacja w sprawie opłat za legitymację studencką

W ciągu 14 dni od zarejestrowania w systemie USOS należy wnieść opłatę za legitymację studencką.

Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

Sesja jesienna roku akademickiego 2018/2019

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doktoranta do projektu FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia

Co słychać u absolwentów PW w niespełna rok po studiach?

Gdzie pracują absolwenci i ile zarabiają? Jaki wpływ na życie zawodowe mają studia na Politechnice Warszawskiej? Czy ułatwiają one rozpoczęcie kariery i gwarantują satysfakcję? Na te i inne pytania miały okazję odpowiedzieć osoby, które wzięły udział w 8. edycji Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW – absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

semestr  letni  roku  akademickiego  2018/2019

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - nabór kandydatów do projektu BiOpTo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie

Praktyki Studenckie w ZIBJ

Spotkanie informacyjne dla studentów w sprawie wakacyjnych staży i praktyk w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych. 

KONKURS MECHATRONIKI

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki.