Aktualności

Ku pamięci

Początek listopada to czas refleksji i zadumy. Kierując tego dnia swoje myśli ku zmarłym z naszych rodzin, pamiętajmy również o Profesorach, Nauczycielach Akademickich oraz Współpracownikach z naszego Wydziału. Tych, którzy już odeszli, ale wciąż są żywi w naszej pamięci.

Pamiętamy
Społeczność Wydziału Mechatroniki

Przedstawiciele Wydziału we władzach Rad Naukowych Dyscyplin w kadencji 2020-2024

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. inż. Robertowi Sitnikowi, prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kozackiemu, dr hab. inż. Monice Kwacz oraz dr. hab. inż. Piotrowi Tulikowi!

Przysposobienie biblioteczne do 30.10.2020

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs do 30 października włącznie. Studenci, którzy nie mają podpiętego szkolenia w USOS muszą zapisać się na kurs biblioteczny samodzielnie.

"Puls Biznesu" dla studentów i pracowników PW

Dzięki współpracy Biura Karier PW z Wydawcą „Pulsu Biznesu” oraz PKN Orlen (Sponsor akcji) studenci i pracownicy naszej uczelni otrzymują bezpłatny dostęp do cyfrowej subskrypcji “Pulsu Biznesu”.

Opłata za powtarzane zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W związku z epidemią COVID-19 wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych obniża się o 50%.

Fundusze strukturalne, międzynarodowe i krajowe

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną oraz wsparciem działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne PW w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

Dr hab. inż. Mateusz Turkowski otrzymuje tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych!

Postanowieniem z dnia 21 września 2020 Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda nadał Panu dr. hab. inż. Mateuszowi Turkowskiemu z IMiIB tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz w życiu osobistym.

Dr inż. Sandra Lepak- Kuc uhonorowana prestiżową Nagrodą Siemensa!

Wydział Mechatroniki, na którym pracuje dr inż. Sandra Lepak-Kuc przez lata kojarzony był głównie z męską kadrą. Ostatnie sukcesy utalentowanej pani doktor pokazują, że czasy się zmieniły. Jej zaangażowanie w pracę naukową oraz osiągane rezultaty doskonale świadczą o tym, że hasło „dziewczyny na Politechniki" nie powinno pozostawać bez odzewu.

Wprowadzenie trybu zdalnego i funkcjonowanie Wydziału Mechatroniki w okresie epidemii COVID-19

Przepisy dotyczące organizacji zajęć oraz funkcjonowania Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19. 

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2020/2021

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2020r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2020r.

Język angielski – grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Studenci II Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

UWAGA KANDYDACI  ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA I STOPNIA

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszają na  na transmisję online 1 października 2020 r. o godz. 10.00

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Informacja dla studentów I semestru studiów II stopnia stacjonarnych na Wydziale Mechatroniki r. akad. 2020/2021

PRZEDKŁADANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

Szanowni Państwo!

W dniach 24.09.2020; 25.09.2020; 28.09.2020; Wydział Mechatroniki będzie weryfikował dokumenty, które przedłożono w procesie rekrutacyjnym.

prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

nowym Dziekanem Wydziału Mechatroniki PW

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku - termin poprawkowy

Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym: 2-13 września br.
Termin poprawkowy jest skierowany tylko do studentów, którzy rozpoczęli studia w zeszłym roku. Termin dla nowo przyjętych studentów zostanie ogłoszony w październiku. 

Test poziomujący z języka angielskiego

Studenci II Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI