Bezpłatny MS Office 365

Bezpłatny MS Office 365

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office 365 wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW.

Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach. Studenci i doktoranci, do pobrania pakietu MS Office, wykorzystują dotychczas używane konta e-mail w formacie numeralbumu@pw.edu.pl

Więcej informacji: https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Oprogramowanie-MS-Office-dla-pracownikow-oraz-studentow-PW