Fundusze strukturalne, międzynarodowe i krajowe

Created by macrovector, pl.freepik.com

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną oraz wsparciem działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne PW w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

 Aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dostępne są na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl.  

Komunikaty

Szkolenia

Na stronie COP PW dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.

SZCZEGÓŁY