Daj znać!

Daj znać!

W przypadku stwierdzenia zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu), należy bezzwłocznie poinformować Władze Wydziału przez adres: dziekanat.mchtr@pw.edu.pl lub telefonicznie: 22 234 8456. 

Zaleca się także zgłoszenie tego faktu prowadzącym zajęcia odbywające się w trybie stacjonarnym, w których student uczestniczył do 3 dni przed stwierdzeniem zakażenia.

Student jest zobowiązany do wypełnienia listy obecności na każdych zajęciach stacionarnych przez podanie imienia i nazwiska oraz nr albumu. Forma ankiety może być elektroniczna w forms albo inna wskazana przez prowadzącego.

Zasady postepowania dostępne są na: Koronawirus: informacje i zalecenia - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Foto: kjpargeter