Dodatkowy termin przysposobienia bibliotecznego

Dodatkowy termin przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego wydziału, mogą wykonać kurs w dniach 8-17 grudnia włącznie.

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Studenci, którzy:

  • nie zostali zapisani automatycznie na kurs
  • nie wykonali szkolenia w poprzednich latach

mogą samodzielnie zapisać się na zajęcia przez USOS web. Kod przedmiotu: 4310-00000-I0P-0001 (grupa 22).Więcej informacji w aktualnościach na stronie BG PW:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

oraz

https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news