Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Kurs biblioteczny będzie dostępny: 25 października - 5 listopada 2021 roku (dla wszystkich studentów I roku, którzy studiują w języku angielskim, jako języku wykładowym). Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej.

Kurs dostępny jest na platformie.
Więcej informacji na stronie.