Dr hab. inż. Mateusz Turkowski otrzymuje tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych!

Dr. hab. inż. Mateusz Turkowski

Postanowieniem z dnia 21 września 2020 Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda nadał Panu dr. hab. inż. Mateuszowi Turkowskiemu z IMiIB tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz w życiu osobistym.

Profesor Mateusz Turkowski od prawie pół wieku związany jest z naszą uczelnią. Wykłada i prowadzi prace badawcze na Wydziale Mechatroniki, gdzie udało mu się stworzyć nowoczesne Laboratorium Przepływów.

Pierwsza jego poważna praca inżynierska to zbiornik dzwonowy do pomiaru objętości gazów, do dziś wzorzec najwyższego rzędu w Głównym Urzędzie Miar. Opracował i wdrożył produkcję przepływomierzy z oscylatorem mechanicznym, a także nowatorską metodę pomiaru mieszaniny ciekłej siarki w powietrzem.

Współpracuje ściśle z przemysłem, zwłaszcza z operatorami rurociągów. Dla Polskiego LNG opracował projekt budowlany stacji pomiarowej gazu dla Gazoportu w Świnoujściu. Współpracował przy budowie unikalnego Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy gazem przy wysokim ciśnieniu zbudowanym przez GAZ-SYSTEM SA (od koncepcji do nadzoru inwestorskiego). Uczestniczył we wdrażaniu systemu dynamicznego pomiaru paliw u Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Uczestniczył w projekcie budowy Laboratorium Badawczego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i współpracuje z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych SA przy modernizacji stacji pomiarowych ropy naftowej. Brał udział w pracach Komitetu ISO TC 30 (Flow Measurement in Closed Conduits), przewodniczył Komitetowi Technicznemu PKN zajmującemu się pomiarami przemysłowymi. Jest członkiem Komitetu Standardów Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa. Utrzymuje robocze kontakty z wiodącymi Laboratoriami wzorcującymi przepływomierze w Europie i USA. Skutecznie łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym zdobytym w ciągu kilkudziesięciu lat.

fotka przy jachcie

Prywatnie zaś żegluje – ma patenty Jachtowego kapitana Żeglugi Wielkiej i Motorowodnego kapitana Żeglugi Wielkiej. Żeglował po Bałtyku, Morzu Północnym, Atlantyku. Kierował zarówno jachtami średniej wielkości jak i dużymi żaglowcami rejowymi.

Uprawia strzelectwo – ma patent i licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na pistolet i karabin. Jest członkiem sekcji strzeleckiej klubu Legia Warszawa.

Zbudował dom w środku lasu na Mazurach, gdzie spędza większość wolnego czasu. To tutaj najchętniej żegluje, uprawia ogród, zbiera grzyby, jeździ rowerem terenowym po leśnych duktach, a w zimie biega na nartach biegowych.