Dr inż. Maciej Trusiak - OSA Outstanding Reviewers

Dr inż. Maciej Trusiak - OSA Outstanding Reviewers

Z radością informujemy o docenieniu pracy naszego pracownika dr. inż. Macieja Trusiaka przez Optical Society OSA. Dr Trusiak znalazł się w gronie 25 osób z całego świata jako „OSA Outstanding Reviewers”. Warto podkreślić, że jest on drugim Polakiem i pierwszym naukowcem z Politechniki Warszawskiej, który otrzymał to wyróżnienie. Gratulujemy!

Nagroda OSA Outstanding Reviewer jest przyznawana corocznie w celu wyróżnienia najlepszych recenzentów za ich wybitne wysiłki w zakresie recenzowania w ciągu ostatniego roku. Odbiorcy są wybierani przez Redaktorów Naczelnych czasopism OSA spośród wielu nominacji dostarczonych przez Redaktorów Tematycznych i Współpracowników. 

Więcej na stronie: link