E-obiegówka na Wydziale Mechatroniki

E-obiegówka na Wydziale Mechatroniki

Od 17.03. 2021 Dziekanat Wydziału Mechatroniki wdraża Elektroniczną Kartę obiegową tzw. E-obiegówkę.

Absolwentom Wydziału e-Obiegówka wystawiana będzie przez Dziekanat po obronie, a byłym studentom skreślonym lub rezygnującym ze studiów, po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.

Osoby, które obroniły się lub zostały skreślone przed datą 17.03.2021, a nie mają jeszcze rozliczonych kart na zasadach dotychczasowych, proszone są o zgłaszanie chęci rozliczenia poprzez E-obiegówkę na adres dziekanat.mchtr@pw.edu.pl

Informacje o stanie podpisów w elektronicznej karcie obiegowej można sprawdzić po zalogowaniu się na USOSweb w zakładce dla wszystkich / obiegówki.

Prosimy o zwracanie uwagi na stan rozliczeń karty obiegowej i ewentualne komentarze, jeśli są jakieś zastrzeżenia, co do jej rozliczeń.

Jeśli wszystkie pola, zostaną zaakceptowane Dział Ewidencji Studentów PW, który odpowiada za wydanie dyplomów i archiwizuje dokumentację byłych studentów, automatycznie zostanie poinformowany o rozliczeniu.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią proces rozliczania się z Uczelnią.