Fundacja Silnia!

Fundacja Silnia!

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym Fundacji SILNIA w roku akademickim 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów, dla których trudna sytuacja materialna stanowi utrudnienie w dalszym rozwoju edukacyjnym. Zapraszamy do zgłaszania się osoby, które planują rozpocząć studia lub już studiują i osiągają dobre wyniki w nauce. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.FundacjaSilnia.pl

Fundacja Silnia_Stypendia (pdf, , 789,94 kB)