Gratulacje!

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski i prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski 
i prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki. 

Nasi naukowcy wśród World’s TOP 2% Scientists 2019

Wśród 42 pracowników naukowych PW, którzy znaleźli się na liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie jest troje wykładowców Wydziału Mechatroniki: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski i prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki. 

Politechnika Warszawska znalazła się na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby najchętniej cytowanych badaczy w 2019 roku. Osiągnęliśmy to dzięki 42 pracownikom naukowym, którzy znaleźli się wśród najczęściej cytowanych dwóch procent naukowców na świecie.

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie World’s TOP 2% Scientists,  którą opublikowano na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal”, została przygotowana przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. 

Na liście znalazło się blisko 160 tys. naukowców z całego świata. Polska z 726 badaczami została sklasyfikowana na 27. pozycji tego zestawienia. Najliczniej reprezentowaną instytucją z naszego kraju jest Polska Akademia Nauk 
z 141 pracownikami wymienionymi na liście. Na podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Warszawski
(52 naukowców) i Politechnika Warszawska (42 badaczy). Dalej możemy znaleźć Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie (34 osoby), Uniwersytet Jagielloński (32 osoby), Politechnikę Wrocławską (27 osoby), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (25 osoby), Politechnikę Poznańską (23 osoby) oraz Politechnikę Gdańską (22 osoby). 

Ranking TOP 2% za rok 2019 opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań 
(z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Do tego celu zespół analityków z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier i SciTech Strategies użył algorytmu wykorzystującego 6 różnie ważonych parametrów. Algorytm promuje publikacje, w których dany autor był jedynym bądź pierwszym lub ostatnim nazwiskiem na liście autorów. 

Wykaz wszystkich wyróżnionych naukowców dostępny jest na stronie data.mendeley.com.

Lista sklasyfikowanych naukowców z PW