Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - nabór kandydatów do projektu BiOpTo

IMiF nabór kandydatów do projektu BiOpTo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie

Zgłoszenia na stanowisko PostDoc (1 stypendium) przyjmowane są za pomocą poczty elektronicznej - zif@mchtr.pw.edu.pl do dnia 09.04.2018.

  • Unikatowe warunki do podjęcia badań naukowych z zakresu najbardziej innowacyjnych obszarów fotoniki.
  • Atrakcyjne miesięczne stypendium.

Więcej nt. stanowiska: