Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

(01.10.2020 godz.15:30)

 

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości
  3. Wystąpienie Dziekana Wydziału- prof. dr hab. inż. Gerarda Cybulskiego
  4. Wystąpienie przedstawiciela studentów
  5. Immatrykulacja i wręczenie listów gratulacyjnych nowo przyjętym studentom
  6. Przedstawienie laureatów nagród JM Rektora PW za działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną
  7. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Piotra Tulika nt. „Promieniowanie jonizujące - nie taki diabeł straszny jak go malują”
  8. „Gaudeamus”

 

Link do wydarzenia na platformie Cisco Webex:

  

 https://tiny.pl/7prjh

   

 
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 będzie miała ograniczony charakter ze względu na zagrożenie COVID 19.
Do bezpośredniego udziału w uroczystości zostali zaproszeni tylko przedstawiciele studentów I roku
Zapraszamy do śledzenia transmisji internetowej
Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości zostaną przekazane najważniejsze informacje
dotyczące organizacji studiów dla studentów I roku