Indywidualne Plany Studiów

Indywidualne Plany Studiów

Kończy się czas na złożenie Indywidualnych Planów Studiów na II stopniu studiów (koniec 7 tygodnia semestru). Dokumenty należy przesłać na specjalnie utworzony e-mail: tutorskie.mchtr@pw.edu.pl

W niedługim czasie zostanie przedstawiony rozkład zajęć na II stopniu studiów na kolejne 2 semestry.

W ostatnich tygodniach semestru odbędzie się rejestracja na przedmioty w systemie USOS potwierdzająca programy złożone w IPS.

Grafika