Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

UWAGA KANDYDACI  ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA I STOPNIA

Osoby, które nie przedłożyły oryginałów dokumentów w wyznaczonych terminach i nie zrobią tego do dnia 06.10.2020 r. (wtorek) zostaną skreślone z powodu nieprzedstawienia oryginałów dokumentów w terminie.

W celu złożenia dokumentów konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wizytę w dziekanacie. Proszę w tym celu wysłać maila na adres: dziekanat.mchtr@pw.edu.pl.