Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko POST-DOC do projektu FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia

FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia

OFERTA NA STANOWISKO POST-DOC FINANSOWANA PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)

Wymagania:

1) Doktorat w zakresie optyki lub fizyki uzyskany nie wcześniej niż w 2009 roku.

2) Bardzo dobra znajomość optyki falowej i teoretycznych aspektów propagacji światła.

3) Doświadczenie w pracach projektowych i badawczych dotyczące systemów optycznych.

4) Zaawansowany poziom programowania w środowisku Matlab i C++: kodowanie rozwiązań teoretycznych i metod numerycznych.

5) Co najmniej 2 artykuły opublikowane w ostatnim roku w czasopiśmie recenzowanym

6) Dobra i potwierdzona znajomość języka angielskiego.

7) Komunikatywność i umiejętność pracy grupowej.

8) Zdolności managerskie i odpowiedzialność za powierzone zadania.

9) Silna motywacja do pracy naukowej, samodzielność

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w ramach projektu NCN OPUS (ST7): FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia, w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Zagadnienie badawcze dotyczy techniki rozszerzonej rzeczywistości otwierającej nowe możliwości interakcji ze światem. Jedyną techniką w pełni wspierającą ludzką percepcję obserwacji scen 3D jest holografia. Celem badań jest przezwyciężenie ograniczeń technologicznych holografii poprzez opracowanie systemu blisko ocznej projekcji holograficznej, który ma bazować na obrazowaniu typu ‘foveated’ naśladującym zmienną rozdzielczość ludzkich oczu. Oznacza to, że wysoka rozdzielczość obrazu będzie zapewniana jedynie dla bieżącego kierunku obserwacji. Dzięki temu można uzyskać jednocześnie duże pole widzenia oraz wysoką rozdzielczość przy małej liczbie pikseli modulatora światła. Budowany system oraz metody przetwarzania będą charakteryzowały się przestrzenno-czasowo zmiennym rozkładem rozdzielczości naśladującym dynamikę zmian rozdzielczości oka ludzkiego.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 września 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Trzyletni kontrakt finansowany przez NCN (wynagrodzenie 10000 brutto. m-c).

Dodatkowe informacje:

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją powinny być kierowane do dr hab. inż. Tomasza Kozackiego w formie e-mail (t.kozacki@mchtr.pw.edu.pl)