Training - Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG)

Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych

W dniach 25 listopada 2019 r. - 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

CRENG-Logo-Horizontal_large

Spotkanie otworzy wystąpienie prof. Marianny Jacyny - Dziekana Wydziału Transportu PW i koordynatora projektu CRENG.

W dwutygodniowych spotkaniach wezmą udział przedstawiciele konsorcjum obejmującego 17 partnerów z Niemiec, Francji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Turkmenistanu i Polski, w tym m.in. przedstawiciele Dnipropetrovsk National University of Railway Transport z Ukrainy, Azerbaijan Technical University, Azerbaijan Technological University oraz Baku Engineering University z Azerbejdżanu, a także przewoźników kolejowych, agencji transportowych i firm.

Projekt CRENG jest bardzo ważny z punktu widzenia międzynarodowego wizerunku Politechniki Warszawskiej i budowy zagranicznych powiązań uczelni. Wydział Transportu PW, który, jako lider konsorcjum, odpowiada nie tylko za zarządzanie projektem, w tym finansami, rozpowszechnianiem wyników, ale także za realizację części nowych programów nauczania.

Celem CRENG, który będzie realizowany do listopada 2021 r., jest opracowanie, wdrożenie i akredytacja w krajach partnerskich nowego programu nauczania w zakresie zarządzania ryzykiem i działania w sytuacjach kryzysowych w rzeczywistości transportowej. Pośrednio chodzi także o zapewnienie efektywności i niezawodności systemów transportowych Ukrainy, Azerbejdżanu i Turkmenistanu oraz ich integracja z globalną siecią transportową. W ramach projektu zostanie dokonany transfer wiedzy z uczelni europejskich (Polska, Niemcy i Francja) do uczelni partnerskich (Ukraina, Azerbejdżan i Turkmenistan) oraz przeszkolona zostanie kadra dydaktyczna przy wsparciu ministerstw i potencjalnych pracodawców krajów partnerskich.

Aby skutecznie wdrożyć cele CRENG, stworzone zostanie odpowiedni system kształcenia, obejmujące innowacyjne narzędzia i trening kadry dydaktycznej, zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, najlepszymi praktykami UE i wymogami procesu bolońskiego. Grupami docelowymi projektu są: studenci, personel akademicki, administracyjny i techniczny uniwersytetów, inżynierowie i badacze w docelowych obszarach.

CRENG-Poster-Web_large

Zadania szczegółowe projektu przewidują działania takie jak:

  • Opracowanie, wdrożenie i akredytację nowego, zroientowanego na praktykę, programu studiów magisterskich na temat CRENG, w tym innowacyjnych podejść do nauczania/ uczenia się i ECTS w Ukrainie, Azerbejdżanie i Turkmenistanie.
  • Opracowanie i ustanowienie innowacyjnych środowisk nauczania/ uczenia się w CRETS w Ukrainie, Azerbejdżanie i Turkmenistanie.
  • Zbliżenie programów nauczania wyższego uczelni w Ukrainie, Azerbejdżanie i Turkmenistanie do rynku pracy.
  • Zwiększenie współpracy między Unią Europejską i Ukrainą, Azerbejdżanem i uczelniami turkmeńskimi w obszarze CRENG.
  • Tworzenie środowiska informacyjnego do rozpowszechniania wyników projektu i zapewniania trwałości rezultatów projektu.

Motywację do aplikowania o projekt stanowiła potrzeba kształcenia w krajach partnerskich wykwalifikowanych specjalistów w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem i kryzysem w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w branży TLS (transport-spedycja-logistyka).