Japan-Europe Master on Advanced Robotics (JEMARO)

Japan-Europe Master on Advanced Robotics (JEMARO)

The Japan-Europe Master on Advanced Robotics (JEMARO) to 2-letni zintegrowany program (120 ECTS lub 30 japońskich punktów kredytowych), którego celem jest umożliwienie studentom lepszego zrozumienia różnych perspektyw – europejskich i japońskiej - na zagadnienia związane z robotyką i sztuczną inteligencją w powiązaniu ze środowiskiem akademickim i przemysłem.

Więcej informacji: https://jemaro.ec-nantes.fr/english-version/about

Broszura informacyjna:

JEMARO_planche (pdf, , 1,47 MB)