Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 dla sem. 3 studiów II stopnia

Język angielski dla sem. 3 studiów II stopnia

Studenci III Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).
Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2019