Język angielski – grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Język angielski – grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Studenci II Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

grupy rozpoczynające lektorat przygotowujący do egzaminu B2

Zgodnie z punktacją jaką uzyskali Państwo pisząc test diagnostyczny z języka angielskiego, zostali Państwo zapisani do odpowiednich grup.

Są już Państwo zarejestrowani w systemie USOS w odpowiedniej grupie z jęz. angielskiego, więc nie ma potrzeby samodzielnego rejestrowania się na zajęcia. Proszę sprawdzić w systemie USOS do jakiej grupy zostali Państwo zapisani.

Pierwsze zajęcia odbędą się 9.10.2020 w piątek w godz. 8:00-10:00 na Ms Teams.

Osoby, które nie mają zdanego egzaminu B2 z języka obcego i nie wypełniły jeszcze testu poziomującego z języka angielskiego, proszone są o kontakt z mgr Magdaleną Lokwenc drogą e-mailową: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl.
Test poziomujący pozwala na zapisanie studenta do odpowiedniej grupy zajęciowej z języka angielskiego.