KONKURS MECHATRONIKI

Konkurs Mechatroniki MCHTR

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki. 

Konkurs nasz skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników.

Na podstawie uchwały 401/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęcia poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW

Ramowy harmonogram Konkursu

  • 15 marca: terminu zakończenia realizacji zadania kwalifikacyjnego.
  • 16-19 marca: Ocena prac kwalifikacyjnych.
  • 20 marca: Podanie wyników kwalifikacji i listy uczestników etapu testowego.
  • 25-27 marca: Przeprowadzenie etapu testowego Konkursu.
  • 29 marca: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Finału.
  • 7 kwietnia: Etap finałowy na Wydziale Mechatroniki, ogłoszenie wyników Konkursu, uroczystość rozdania nagród.

Kwalifikacje do konkursu

Kwalifikacje mają za zadanie sprawdzić umiejętność wyszukiwania, analizowania i stosowania nowych informacji. Osoby zainteresowane powinny pracując indywidualnie lub zespołowo (zespół max. 5 osobowy) przygotować krótki film/prezentację dotycząca propozycji rozwiązania postawionego zadania technicznego. Omówione powinny być: idea działania, sposób obsługi, zasady i idee szczególnie istotnych/ciekawych rozwiązań. Należy również wymienić czy wskazać potencjalne trudności w ew. realizacji przedstawianego pomysłu. Kwalifikację do etapu I uzyskują wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu.

Temat zadania kwalifikacyjnego w roku 2019:

 „Urządzenie gospodarstwa domowego sortujące odpady”

szczegółowe założenia i informacje dostępne są w treści Regulaminu.

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych pobierz

Formularz zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej pobierz