Przedłużenie ważności legitymacji

Przedłużenie ważności legitymacji

W związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2021 rozporządzania MEiN z dnia 10 sierpnia 2021 uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, przywrócone zostają standardowe zasady funkcjonowania Uczelni między innymi legitymacje studenckie (nieprzedłużane w związku z pandemią COVID 19) tracą ważność z dniem 14.10.2021. Jak przedłużyć ich ważność?

W związku z powyższym:

Dziekanat Wydziału Mechatroniki będzie przedłużał ważność legitymacji od dnia 05.10.2021 w godzinach urzędowania, uwzględniając już wyniki rejestracji na rok akademicki 2021/2022.

W celu uniknięcia kolejek i grupowania się większej ilości interesantów przed dziekanatem, bardzo prosimy o organizacje w grupach i przedkładanie zbiorowo legitymacji w celu przedłużenia ich ważności.

Obecnie istniej możliwość przedłużenia ważności legitymacji – ale tylko do dnia 31.10.2021 uwzględniając obecną rejestracje studenta. Ze względu na fakt, iż miesiąc wrzesień to czas kiedy w dziekanacie realizujemy wiele procesów związanych z obronami, rejestracją i rekrutacją bardzo prosimy, aby to przedłużenie realizować tylko jeśli jest ono niezbędne.

Przypominamy również o podstawowych zasadach funkcjonowania dziekanatu w okresie pandemii:

  • jednocześnie w pomieszczeniu mogą przebywać dwie osoby,
  • należy zachować odstęp 1,5 m,
  • do dziekanatu przychodzimy w maseczkach,
  • prosimy o wcześniejsze zdezynfekowanie dłoni.

 

                                                                                                                      Z pozdrowieniami

                                                                                         Pracownicy Dziekanatu Wydziału Mechatroniki