Konkurs IEEE

Konkurs IEEE

Zapraszamy absolwentów Politechniki Warszawskiej wszystkich kierunków inżynierskich w tematach związanych z danymi geoprzestrzennymi z zakresu Geonauk i Teledetekcji ze szczególnym naciskiem na technologie geoinformacyjne do udziału w konkursie IEEE.W konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą. Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 30.04.2021 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

Szczegóły konkursu pod adresem.