Konkurs Inżynierski EBEC Warsaw 2021

Konkurs Inżynierski EBEC Warsaw 2021

EBEC to jeden z największych konkursów inżynierskich w Europie. Jego celem jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych na studiach w praktycznych zadaniach i problemach. To także okazja do niesamowitej zabawy z przyjaciółmi, ponieważ rywalizacją ze sobą czteroosobowe drużyny!

Zespoły z PW z sukcesami startowały w konkursie w 2018 czy 2017 roku.   

Rywalizacja składa się z czterech etapów w dwóch kategoriach: Team Design oraz Case Study. Pierwszym etapem jest Test Eliminacyjny, w sześciu miastach jednocześnie, studenci wiodących uczelni technicznych sprawdzają swoją wiedzę techniczną, umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywność. Następnie 8 najlepszych drużyn z każdej kategorii na każdej uczelni przechodzi do kolejnego etapu, jakim jest Finał Lokalny

Najlepsza drużyna w danej kategorii wyłoniona w każdym z miast będzie współzawodniczyć na Finale Ogólnopolskim, który tego roku odbywa się we Wrocławiu. Rywalizacja zmienia się tylko pod względem trudności zadań, natomiast konkurencje pozostają te same. Laureaci tego etapu będą reprezentować Polskę podczas Finału Europejskiego w Madrycie.

Konkurs Inżynierski EBEC Poland to wspólne przedsięwzięcie 6 grup lokalnych BEST-u (Board of European Students of Technology) działających przy wiodących polskich uczelniach technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Wrocławskiej, a także na Politechnice Śląskiej. Skierowany jest do studentów kierunków inżynierskich, którzy w sposób nieszablonowy mogą wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów. 

Więcej informacji: http://ebec.pl/pl/home/ i https://www.facebook.com/events/264192048643773/

Czas na zgłoszenia: do 6 kwietnia