Konkurs SEP na najlepsze prace dyplomowe

Konkurs SEP na najlepsze prace dyplomowe

Zachęcamy do udziału w konkursie Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Nagrody pieniężne i rzeczowe fundowane są przez sponsorów: uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze, laboratoria, fundacje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.

SEP organizuje w bieżącym roku po raz trzydziesty Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki. W szczególności brane pod uwagę będą prace dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić drogą mailową do Sekretarza Komitetu:

dr inż. Maciej Linczuk, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22-2347986
e-mail m.linczuk@ise.pw.edu.pl ,
w terminie do 5 listopada 2021 r.

Treść regulaminu konkursu znajduje się na stronie internetowej Komitetu.

Więcej informacji na stronie organizatora.