Mamy zwycięzców konkursu na granty dla młodych naukowców naszego Wydziału

Mamy zwycięzców konkursu na granty dla młodych naukowców naszego Wydziału

Ogłoszono zwycięzców konkursu na granty dla młodych naukowców dla pracowników naszego Wydziału. Granty kierowane są do samodzielnych naukowców lub małych zespołów skupionych na jednej tematyce badawczej, które dotychczas nie skanalizowały swoich zainteresowań naukowych i nie uczestniczą w trybie ciągłym w pracach zespołów aktualnie realizujących granty. Warunkiem uczestnictwa był także brak źródeł finansowania pozauczelnianego w ostatnich 2 latach.

Przyznane środki będą mogły być wykorzystane na dofinansowanie działań obejmujących: prowadzenie badań naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, stworzenie wniosku konkursowego o projekt badawczy lub badawczo-rozwojowy agencji krajowej lub międzynarodowej oraz współudział w przygotowaniu przez przedsiębiorcę wniosku o grant z agencji krajowej w partnerstwie lub w konsorcjum z wydziałem, z którego wywodzi się kierownik grantu.

 
Do konkursu przystąpiło siedmiu wnioskodawców. Granty otrzymali:

1) Temat: Jednolity standard sterowania bazującego na sygnałach miograficznych.
Kierownik: dr inż. Krzysztof Wildner
Zespół: dr inż. Michał Władziński, dr inż. Mateusz Szumilas
Mentor: dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

2) Temat: Opracowanie algorytmów do generowania obrazów heksagonalnych z radarów SAR
Kierownik: mgr inż. Piotr Duszak
Mentor: prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

3) Temat: Doskonalenie układów napędowych urządzeń elektro-mobilnych zasilanych bateryjnie.
Kierownik: mgr inż. Wojciech Credo
Zespół: mgr inż. Karol Bagiński
Mentor: dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni