NCN OPUS 19 – konkurs na stanowiska studenta i doktoranta rozstrzygnięty

NCN OPUS 19 – konkurs na stanowiska studenta i doktoranta rozstrzygnięty

Wyłoniono zwycięzców spośród kandydatów do projektu NCN OPUS 19.

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłosił nabór kandydatów do projektu NCN OPUS 19 pt. “[PHAICELL] Koherentna mikroskopia z ilościowym kontrastem fazowym: powrót do podstaw i zaproponowanie nowej techniki numerycznej rekonstrukcji z zastosowaniem do zaawansowanego obrazowania biomedycznego bez znaczników”. Komisja konkursowa oceniła wszystkie zgłoszenia i po obradach wyłoniła zwycięzców. Wszystkim aplikującym serdecznie dziękujemy za przesłanie zgłoszeń. Zwycięzcy drogą e-mailową zostaną poinformowani o dalszych krokach procedury konkursowej.

Doktorantka: mgr inż. Maria Cywińska

Student: inż. Paweł Gocłowski

Dr inż. Maciej Trusiak

Kierownik projektu