NCN OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia”

NCN OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia”

W ramach projektu OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia” kierowanego przez dr hab. Tomasza Kozackiego został rozstrzygnięty konkurs na Stypendium naukowe, na stanowisko doktoranta został wybrany mgr inż. Rafał Kukołowicz.