Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doktoranta do projektu FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia

Wymagania

  • Ukończone studia wyższe z dziedziny nauk fotoniki, optyki, metod numerycznych lub fizyki
  • Doświadczenie w prowadzeniu naukowych badań numerycznych lub eksperymentalnych w zakresie metod optycznych, fotonicznych.
  • Programowanie w środowisku Matlab, lub inne.
  • Znajomość języka angielskiego, komunikatywność, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, silna motywacja do pracy i realizowania badań naukowych.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w ramach projektu NCN OPUS (ST7): FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia, w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,

Zagadnienie badawcze dotyczy techniki rozszerzonej rzeczywistości otwierającej nowe możliwości interakcji ze światem. Jedyną techniką w pełni wspierającą ludzką percepcję obserwacji scen 3D jest holografia. Celem badań jest przezwyciężenie ograniczeń technologicznych holografii poprzez opracowanie systemu blisko ocznej projekcji holograficznej, który ma bazować na obrazowaniu typu ‘foveated’ naśladującym zmienną rozdzielczość ludzkich oczu. Oznacza to, że wysoka rozdzielczość obrazu będzie zapewniana jedynie dla bieżącego kierunku obserwacji. Dzięki temu można uzyskać jednocześnie duże pole widzenia oraz wysoką rozdzielczość przy małej liczbie pikseli modulatora światła. Budowany system oraz metody przetwarzania będą charakteryzowały się przestrzenno-czasowo zmiennym rozkładem rozdzielczości naśladującym dynamikę zmian rozdzielczości oka ludzkiego.

Doktorant/doktorantka może prowadzić badania numeryczne lub eksperymentalne.

 

Warunki zatrudnienia:

  • Czas trwania stypendium: 36 miesięcy.
  • Doktorant w czasie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie.
  • Realizacja zadań projektu FovHolo, kierownik Projektu: dr hab. inż. Tomasz Kozacki prof. PW.
  • Uzyskanie statusu doktoranta w ramach szkoły doktorskiej na Politechnice Warszawskiej.

 

Dodatkowe informacje:

Termin składania dokumentów: do 20.11.2019 r.
Forma składania dokumentów: e-mail na adres: t.kozacki@mchtr.pw.edu.pl

Pytania związane z rekrutacją powinny być kierowane do dr hab. inż. Tomasza Kozackiego w formie e-mail (t.kozacki@mchtr.pw.edu.pl) lub bezpośrednio (Wydział Mechatroniki PW, ul. Św. A Boboli 8, pokój 517A).

Uwaga: po pozytywnej rekrutacji kandydat będzie musiał uzyskać status doktoranta w ramach szkoły doktorskiej Nr 3 NAUK ŚCISŁYCH I NOWYCH TECHNOLOGII Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechatroniki. https://rekrutacja.pw.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz z suplementem;
  • CV, list motywacyjny oraz wykaz osiągnięć kandydata, wskazujących na jego predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji i prezentacji na konferencjach, informację o udziale w projektach, wynikach działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.).

Do pobrania: