Nowe zasady funkcjonowania PW w czasie pandemii

Nowe zasady funkcjonowania PW w czasie pandemii

Od 19 listopada zaczyna obowiązywać zarządzenie Rektora nr 110/2021 określające zasady funkcjonowania PW w czasie pandemii. Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem. Najważniejsze informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, pracy i kształcenia oraz organizacji wydarzeń wyszczególniono w artykule na stronie głównej PW.