Odwołania od decyzji rejestracyjnej

do Prodziekana ds. Studiów (dr inż. Adama Styka) 

24.09.2019 od godziny 8:00