Informacja w sprawie opłat za legitymację studencką

W ciągu 14 dni od zarejestrowania w systemie USOS należy wnieść opłatę za legitymację studencką.

Wysokość opłaty za legitymację 22 zł (opłata za wydanie duplikatu legitymacji 33 zł). Indywidualny numer konta bankowego na które należy dokonać wpłaty znajdują się w systemie USOS - zakładka dla studentów/moje studia/rozliczenia.

Niewniesienie opłaty we wskazanym terminie, z przyczyn technicznych może skutkować brakiem legitymacji w dniu 1 października.