Prestiżowe nagrody SPIE dla Profesorów z Wydziału Mechatroniki PW

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski

Na stronie The International Society for Optical Engineering ( SPIE) ukazały się wyniki wyboru laureatów prestiżowych nagród naukowych - najznamienitszych naukowców optyków i fotoników z całego świata. W roku 2021 laureatami zostali: profesor Krzysztof Patorski oraz profesor Małgorzata Kujawińska, oboje z Zakładu Inżynierii Fotonicznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki PW. Bardzo rzadko zdarza się, aby laureatami byli naukowcy z tego samego ośrodka (a nawet grupy badawczej, jak w tym przypadku). Serdecznie gratulujemy!

SPIE Chandra S. Vikram Award in Optical Metrology

Obraz1

Profesor Krzysztof Patorski otrzymał nagrodę SPIE Chandra S. Vikram w 2021 r. w dziedzinie metrologii optycznej, w uznaniu jego przełomowego wkładu w dziedzinie dyfrakcji, interferometrii, technik wykorzystujących prążki moiré i metod analizy obrazów prążkowych mających zastosowanie w metrologii optycznej, mechanice eksperymentalnej oraz inżynierii biomedycznej.

Nagroda SPIE Chandra S. Vikram przyznawana jest za wyjątkowy wkład w dziedzinie metrologii optycznej. Nagroda może być przyznawana za konkretne osiągnięcie, rozwój lub wynalazek mający istotne znaczenie dla metrologii optycznej lub może być przyznana za całokształt twórczości.  
 
SPIE Dennis Gabor Award in Diffractive Optics

Obraz2

Profesor Małgorzata Kujawińska jest laureatką nagrody SPIE Dennis Gabor Award 2021 w uznaniu jej wybitnego wkładu w technologie holograficzne w metrologii optycznej, obrazowaniu optycznym i optycznym przetwarzaniu informacji, a także za niezwykłe oddanie społeczności SPIE i szeroko rozpoznawalne międzynarodowe działania w dziedzinie  stosowanej inżynierii optycznej.Nagroda im. Dennisa Gabora SPIE w dziedzinie optyki dyfrakcyjnej przyznawana  jest w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii dyfrakcyjnych, zwłaszcza tych, które wspierają rozwój zastosowań holografii i metrologii.

 

Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, iż profesor Małgorzata Kujawińska uzyskała tę nagrodę w 50-tą rocznicę uzyskania przez Dennisa Gabora nagrody Nobla za wynalezienie holografii!