Profesura doktora habilitowanego inżyniera Leszka Sałbuta! Gratulujemy!!!

Profesura doktora habilitowanego inżyniera Leszka Sałbuta! Gratulujemy!!!

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda nadał Panu dr. hab. inż. Leszkowi Sałbutowi z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki (IMiF) tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz w życiu osobistym.

Profesor Leszek Sałbut od ponad 35 lat związany jest z naszą uczelnią. Wykłada
i prowadzi prace badawcze na Wydziale Mechatroniki. Jest dyrektorem Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki.

Pierwszym jego poważniejszym zadaniem inżynierskim było opracowanie metodyki justowania warsztatowych interferometrów o dużym polu pomiarowym oraz udział w ich wdrożeniu
w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych oraz Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Problemy naukowo-badawcze, którymi się wtedy zajmował dotyczyły m.in. atestacyjnych pomiarów wzorców płaskości umożliwiających uzyskanie niepewności pomiarowych rzędu 1/100 długości fali światła (współpraca z NPL, Wielka Brytania).

Od wielu lat prowadzi prace badawcze związane z rozwojem i zastosowaniem metody interferometrii siatkowej
w mechanice eksperymentalnej i inżynierii materiałowej. Współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi (m.in. Oxford University, Wielka Brytania i Bremen Institute for Applied Beam Technology, Niemcy) oraz krajowymi. We współpracy z ITE Radom i UPT Bydgoszcz opracował laserowy ekstensometr siatkowy LES do badań próbek obciążanych cyklicznie (wyróżnienie Prezesa Rady Ministrów). Opracował także nowatorskie czujniki
z zastosowaniem siatkowych głowic interferometrycznych do monitorowania odkształceń w istotnych punktach wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich. Zostały one wykorzystane m.in. do monitorowania odkształceń
w trakcie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Poza badaniami związanymi z interferometrią siatkową rozwija wysokoczułe interferometryczne metody pomiarowe takie jak interferometria plamkowa, interferometria światła białego czy niekonwencjonalne rozwiązania interferometrii dwuwiązkowej. Do najważniejszych osiągnięć w tym obszarze można zaliczyć opracowanie zaawansowanego systemu pomiarowego do atestacyjnych pomiarów długości długich płytek wzorcowych klasy dokładności K. Stanowisko zostało wdrożone w Głównym Urzędzie Miar, a efektem wdrożenia jest zmniejszenie niepewności pomiaru długich płytek wzorcowych w takim stopniu, aby laboratoria niższego rzędu, a w konsekwencji polski przemysł, nie musiał ponosić dodatkowych kosztów związanych z wzorcowaniem ich w innych krajach oraz usytuowanie Polski pod względem metrologii długości wśród najbardziej rozwiniętych gospodarczo i metrologicznie krajów świata.

Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mechaniki Eksperymentalnej oraz członkiem (senior member) SPIE, the International Society for Optics and Photonics (USA). Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych.