Przedmioty prowadzone zdalnie na Wydziale Mechatroniki

Przedmioty prowadzone zdalnie na Wydziale Mechatroniki

Zgodnie par. 2 ust.2 zarządzenia nr 16/2020 Rektora Politechnika Warszawskiej z dn. 11.03.2020, od dnia 23.03.2020 r. Wydział Mechatroniki przystępuje do zdalnej realizacji wykładów i zajęć wymienionych w poniższych załącznikach: