Przedstawiciele Wydziału we władzach Rad Naukowych Dyscyplin w kadencji 2020-2024

Przedstawiciele Wydziału we władzach Rad Naukowych Dyscyplin w kadencji 2020-2024

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. inż. Robertowi Sitnikowi, prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kozackiemu, dr hab. inż. Monice Kwacz oraz dr. hab. inż. Piotrowi Tulikowi!

Senat PW powołał prof. dr. hab. inż. Roberta Sitnika na przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki został powołany w skład Prezydium Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Natomiast głosami członków Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria biomedyczna dr hab. inż. Monika Kwacz, prof. uczelni została Zastępcą Przewodniczącego Rady, a dr hab. inż. Piotr Tulik objął stanowisko Sekretarza Rady.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Siedzibą Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna pozostaje Wydział Mechatroniki PW.