Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Data szkolenia dla Wydziału Mechatroniki: 18-21 października 2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2021 Rektora PW z dnia 30/03/2021zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

 • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
 • pierwszego roku studiów jednolitych studiów magisterskich
 • pierwszego roku studiów magisterskich (którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia na tej Uczelni).

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Instrukcja logowania do ekursu:

 • Studenci studiów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku studiów jednolitych studiów magisterskich są automatycznie zapisani na kurs (widzą, że mają podpięcie w USOSweb).
 • Studenci, pierwszego roku studiów magisterskich (którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia na tej Uczelni) oraz studenci, którzy nie zostali zapisani automatycznie na kurs lub nie wykonali szkolenia w poprzednich latach mogą samodzielnie zapisać się na zajęcia przez USOS web. Kod przedmiotu: 4310-00000-I0P-0001. Zobacz instrukcję zapisu na przedmiot w USOS. Po zapisie na przedmiot, kurs na platformie będzie dostępny następnego dnia roboczego po godz 10.00.

Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zalogować się na platformie (https://moodle.usos.pw.edu.pl) według poniższej instrukcji:

 1. Wybierz "Zaloguj się" (w prawym górnym rogu ekranu)
 2. Wybierz logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSW
 3. Login i hasło są takie same jak do systemu USOSWeb
 4. Wprowadź swój login: numer PESEL lub adres email podany przy rekrutacji (bądź identyfikator uzyskany w dziekanacie właściwego wydziału w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL)
 5. Wprowadź swoje hasło do USOSWeb. Studenci, którzy logują się po raz pierwszy do USOSWeb wpisują hasło z systemu Rekrutacja PW.
 6. Wybierz kurs 4310-00000-I0P-0001 # CWI # Przysposobienie biblioteczne - Ćwiczenia (https://moodle.usos.pw.edu.pl/course/view.php?id=179)

 Uwaga!
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, spróbuj odzyskać je samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem (link resetowania hasła). W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu.

Zaliczenia pojawią się w USOSweb w drugiej połowie listopada.

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.