Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku - termin poprawkowy

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku - termin poprawkowy

Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym: 2-13 września br.
Termin poprawkowy jest skierowany tylko do studentów, którzy rozpoczęli studia w zeszłym roku. Termin dla nowo przyjętych studentów zostanie ogłoszony w październiku.