Studenci IV Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

Studenci IV Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2: 03.03.2020

Szczegółowe informacje na temat:

  • terminów dyżurów Kierownictwa SJO PW
  • terminów dyżurów mgr Anny Dąbrowskiej - Kierownik Zespołu Południe,
  • organizacji zajęć z języków obcych,
  • uznawanych certyfikatów,
  • zapisów na inne języki niż angielski.

można znaleźć na stronie www.sjo.pw.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Mechatroniki:

mgr Magdalena Lokwenc

kontakt: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

terminy dyżurów:

  • 24.02.2020 godz. 08:45-10:15 pokój 4.6 budynek SiMR
  • 26.02.2020 godz. 08:45-10:15 pokój 4.6 budynek SiMR
  • 27.02.2020 godz. 08:45-10:15 pokój 4.6 budynek SiMR
  • od 5.03.2020 czwartki godz.09:15 -10:10 pokój 4.6 budynek SiMR

JĘZYK ANGIELSKI IV semestr
PODZIAŁ NA GRUPY

Poziom M8/9

Zajęcia z mgr Anną Dąbrowską odbywać się będą w sali 206.

Poziom M12/13

Grupa mgr Jolanty Psternak-Winiarskiej będzie miała zajęcia w sali 244,

Grupa mgra Adama Felińskiego będzie miała zajęcia w sali 146,

Grupa mgra Arkadiusza Żygadło będzie miała zajęcia w sali 716.

Grupa mgr Ewy Drowanowskiej:

- Studenci z indeksami o numerach:

   297299     297304     297327    297355     297414

będą mieli zajęcia z mgr Jolantą Pasternak-Winiarską w sali 244.

- Studenci z indeksami o numerach:

   297244    297247    297255    297317    297328     297403

   297406    301775    302199

będą mieli zajęcia z mgrem Adamem Felińskim w sali 146.

- Studenci z indeksami o numerach:

   289879    297428    297453

będą mieli zajęcia z mgrem Arkadiuszem Żygadło w sali 716.