Studencki Nobel

Studencki Nobel

Studencki Nobel to jedyny taki program stypendialny tworzony przez organizację studencką i skierowany do studentów uczelni wyższych wyróżniających się swoją ambicją i zaangażowaniem. Tegoroczna edycja konkursu ma na celu wyłonienie finalistów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach zarówno naukowych jak i społecznych oraz propagowanie rozwoju nauki, literatury i sztuki a także wsparcie idei wolontariatu. To program, który w swoim założeniu ma ułatwiać młodym, zdolnym artystom, działaczom społecznym i naukowcom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a przede wszystkim dodatkowa motywacja, by mimo przeciwności losu sięgać coraz dalej.

Rok temu finalistami tego cyklicznego konkursu organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów nagrodzili zostało dwoje studentów z naszej uczelni. Ostatecznie laureatem został Juliusz Bojarczuk z Wydziału EiTI. W tym roku można zgłosić się w następujących kategoriach:

  1.  Nauki techniczne,
  2. Sztuka,
  3. Nauki przyrodnicze i energetyka,
  4. Dziennikarstwo i literatura,
  5. Fizyka i astronomia,
  6. Medycyna i farmacja,
  7. Nauki społeczne,
  8. Nauki ekonomiczne,
  9. Działalność społeczna.

Więcej informacji: https://www.studenckinobel.info/ i https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl.

Czas na zgłoszenia: do 31 marca