Test diagnostyczny z języka obcego 2018L

Studium Języków Obcych

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach
1. maja - 11. maja 2018

WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego. 

Szczegółową instrukcję jak wykonać test znajdziecie na stronie: www.sjo.pw.edu.pl

->> Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty

Nazwy kursów z testami: 

  • test_ang_is_mechatr
  • test diagnostyczny z języka francuskiego
  • test diagnostyczny z języka niemieckiego
  • test diagnostyczny z języka rosyjskiego