The LEGO Challenge at CERN

The LEGO Challenge at CERN

Zapraszamy studentów do udziału w 'euspen Talent Programme', który w tym roku organizowany jest pod hasłem “The LEGO Challenge at CERN”. 'Talent Programme' międzynarodowego towarzystwa naukowego euspen - The European Society for Precision Engineering and Nanotechnology daje możliwość pracy w międzynarodowych, multidyscyplinarnych zespołach nad rozwiązaniem wybranego zadania z zakresu inżynierii precyzyjnej i nanotechnologii.

W tym roku uczestnicy trzech najlepszych zespołów wyłonionych w ramach pierwszego etapu (przeprowadzanego zdalnie) otrzymają stypendia na udział w etapie drugim, który będzie realizowany w laboratoriach CERN. W ramach tego etapu uczestnicy podejmą próbę wdrożenia swoich pomysłów w praktyce. Będą również mieli możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy na 22 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie euspen, która odbędzie się w CERN w dniach 30.05 - 03.06.2022 r.  

Więcej szczegółów na temat 'euspen Talent Programme' można znaleźć w załączonej ulotce oraz na stronie www.euspen.eu/talent-programme/

Zgłoszenia zawierające:

- CV oparte na szablonie UE, w którym dodatkowo odpowiesz na pytanie: jakie korzyści odniosę z udziału w wydarzeniu i jakie korzyści przyniesie moje uczestnictwo?
- oświadczenie opiekuna naukowego popierające Twoje zgłoszenie,

prosimy przesyłać na adres email: adam.gaska@pk.edu.pl w terminie do 24 lutego 2022 r.

Każdy kraj może wystawić do 5 uczestników. O kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku większej liczby zgłoszeń kolejne osoby będą zapisywane na listę rezerwową).

euspen (pdf, , 291,79 kB)