To już druga nagroda dla dr inż. Sandry Lepak-Kuc!

To już druga nagroda dla dr inż. Sandry Lepak-Kuc!

Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk przyznawane są corocznie, za wyróżniające się, twórcze prace naukowe (lub cykle prac) z dziedziny nauk technicznych reprezentowanych przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN. W tym roku wśród sześciu laureatów znalazła się również młoda absolwentka naszego Wydziału - dr inż. Sandra Lepak-Kuc. To już jej druga nagroda za rozprawę doktorską pt. „Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych”. Uprzednio dr Lepak-Kuc otrzymała nagrodę promocyjną w konkursie Siemensa. Serdecznie gratulujemy!

kombinezon

Obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska traktuje o ważnym i aktualnym temacie innowacyjnych, węglowych przewodów elektrycznych. Młoda pani doktor podjęła się oczyszczania, domieszkowania i hybrydyzacji z grafenem włókien z nanorurek węglowych. Przeprowadziła obszerne badania laboratoryjne oraz szeroką analizę wyników badań materiałowych takich jak TGA, SEM czy spektroskopia Ramana, które pozwoliły na zrozumienie mechanizmów domieszkowania i hybrydyzacji. Otrzymała poprawę konduktywności włókien aż o 945%.  Uzyskane poprawy przewodności elektrycznej są znaczącym osiągnięciem na tle innych doniesień, publikowanych w światowej literaturze naukowej.

Więcej w temacie:

Od zawsze widziałam swoją przyszłość w nauce

Dr inż. Sandra Lepak- Kuc uhonorowana prestiżową Nagrodą Siemensa!