UWAGA !!!

UWAGA !!!

Zawieszone zajęcia dydaktyczne od 12.03.2020 do 25.03.2020

Szanowni Państwo, 

z związku z zapowiedzianym rozporządzeniem Premiera informuję, że:

1.       Zajęcia dydaktyczne od jutra (12 marca) zostają zawieszone,

2.       Ważność legitymacji studenckich i doktorskich zostanie przedłużone oddzielnym zarządzeniem Ministra do 31 maja br.

3.       Komunikat szczegółowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego ukażą się jeszcze dzisiaj wieczorem (zalecenia organizacyjne, epidemiologiczne, etc.)

4.       Szczegółowe zasady postępowania w Politechnice Warszawskiej zostaną uregulowane zarządzeniem, które ukaże się najpóźniej jutro rano.

 Prorektor ds. Studenckich

Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni