Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2020/2021

Ubezpieczenie NNW

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2020r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2020r.

Osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki

Ubezpieczyciel: firma UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Suma ubezpieczenia na osobę: 48.600 zł.

Składka roczna płatna jednorazowo: 40 zł

Okres ubezpieczenia: 01.10.2020r. – 30.09.2021r.

Tytułem: NNW, imię i nazwisko, nr indeksu, r. ak. 2020/2021

KONTO WIRTUALNE:

71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

Do pobrania: