Writefull i Grammarly - dostęp testowy

Writefull i Grammarly - dostęp testowy

Zapraszamy do testowania Writefull i Grammarly - narzędzi do korekty błędów językowych w tekstach pisanych w języku angielskim. Programy poprawiają gramatykę, interpunkcję, stylistykę i ortografię. Dostępy testowe są aktywne do 15 lutego dla wszystkich studentów i pracowników PW.

Writefull umożliwia korzystanie z dodatków dla programów Word i Overleaf, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów. Do analizy już przygotowanych tekstów dostępna jest internetowa usługa Writefull Revise. Dostępna jest również opcja Writefull Cite, która pozwala na zidentyfikowanie cytowanych fragmentów tekstu z brakującym zapisem bibliografii. Więcej informacji w Writefull opis programu i Writefull for Word.

Grammarly umożliwia korzystanie z aplikacji, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów:

     - w programie Word
     - w przeglądarce internetowej
     - jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS
     - oraz jako aplikacja mobilna

Dodatkowo Grammarly Premium pozwala na sprawdzanie tekstu pod kątem plagiatu.

Szczegóły na stronie Biblioteki Głównej PW