Wybór specjalności kształcenia

Wybór specjalności kształcenia

Uwaga !!

studenci II roku studiów stacjonarnych

pierwszego stopnia

Od dnia 02.07 (pon.  godz.10:00)

do dnia 15.07 (niedziela godz. 23:59)

należy dokonać 

wyboru specjalności kształcenia

Wyboru dokonujemy poprzez system USOS

 

Zasady wyboru specjalności określa Uchwała Rady Wydziału nr 16/2007