Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium online organizowanym przez międzywydziałowy zespół PW działający pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej pt. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.

Zapraszamy naukowców, inżynierów i studentów uczelni technicznych zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie goz.pw.edu.pl.